Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Vergaderingen

Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de recente informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

Geplande vergaderdata 2019

 • 8 oktober 2019
 • 17 december 2019

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 8 oktober 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 8 oktober om 16.30 uur in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar.

De voorzitter,
Dhr. L.A. de Lange

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Besluitenlijst AB dd 9 juli 2019 (PDF-document 82 kB)
   
 3. Aangaan lidmaatschap werkgeversvereniging
  AB besluit voornemen lidmaatschap werkgeversvereniging (PDF-document 222 kB)
  DB abadviesnota (PDF-document 168 kB)
  WNRA verzoek zienswijzen aan raden (PDF-document 72 kB)
   
 4. 1e tussenrapportage WODV 2019
  AB voorstel Tussenrapportage 2019 WODV (PDF-document 180 kB)
  Bijlage 1 Tussenrapportage 2019 WODV (PDF-document 445 kB)
  Bijlage 2 Aanbiedingsbrief 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 (PDF-document 162 kB)
   
 5. Rondvraag en sluiting
Top