Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Vergaderingen

Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de recente informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

Vergaderdata:

 • 26 september 2017
 • 24 oktober 2017 (deze komt te vervallen)
 • 12 december 2017

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 26 september 2017

Tijdstip en locatie: 15.00 u in het gemeentehuis in Voorschoten.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Besluitenlijst (PDF-document 297 kB)
   
 3. 1ste begrotingswijziging 2017 WODV
  AB Voorstel 1ste begrotingswijziging (PDF-document 210 kB)
  Bijlage 1 Begrotingswijziging (PDF-document 265 kB)
  Bijlage 2 Reactiebrief op zienswijze (PDF-document 49 kB)
   
 4. Transitiemanager
  AB voorstel transitiemanager (PDF-document 189 kB)
  Bijlage 1 Conceptprofiel transitiemanager (PDF-document 379 kB)
  Bijlage 2 Conceptopdracht transitiemanager (PDF-document 170 kB)
  Bijlage 3 Proces werving en selectie transitiemanager (PDF-document 107 kB)
   
 5. Rondvraag en sluiting
Top