Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Vergaderingen

Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de recente informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

Geplande vergaderdata 2019

 • 9 juli 2019
 • 8 oktober 2019
 • 17 december 2019

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 9 juli 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 9 juli om 16.30 uur in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar.

De voorzitter,
Dhr. J.F. Koen

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Vaststellen openbare AB besluitenlijst dd 18 juni 2019
  Openbare besluitenlijst vergadering 18 juni 2019 (PDF-document 82 kB)
   
 3. Programmabegroting 2020-2023 WODV
  AB-voorstel programmabegroting 2020 - 2023 WODV (PDF-document 511 kB)
  Programmabegroting 2020 - 2023 WODV (PDF-document 616 kB)
  Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2020 - 2023 aan de gemeenteraden (PDF-document 136 kB)
  Zienswijze gemeente Voorschoten (PDF-document 681 kB)
  Zienswijze gemeente Wassenaar (PDF-document 477 kB)
   
 4. Rondvraag en sluiting
Top