Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Vergaderingen

Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de recente informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

Vergaderdata:

 • 28 februari 2017
 • 11 april 2017
 • 4 juli 2017
 • 24 oktober 2017
 • 12 december 2017

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 11 april 2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 11 april 2017 om 14.00 uur in Raadhuis De Paauw te Wassenaar.

De voorzitter, Ch. B. Aptroot

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde 28 februari 2017 (PDF-document 107 kB))
   
 3. Vaststellen Jaarrekening 2016 WODV
  AB voorstel jaarrekening 2016 WODV (PDF-document 164 kB)
  Aanbiedingsbrief jaarrekening 2016 WODV (PDF-document 47 kB)
  Jaarrekening 2016 WODV (PDF-document 757 kB)
   
 4. Rondvraag en sluiting
Top