Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Vergaderingen

Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de recente informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

Geplande vergaderdata 2019

  • 12 februari 2019
  • 9 april 2019
  • 18 juni 2019
  • 9 juli 2019
  • 8 oktober 2019
  • 17 december 2019

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 12 februari 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 12 februari om 17.00 uur in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar.

De voorzitter,
Dhr. J.F. Koen

Agenda

1. Opening en mededelingen

1.1 Voorzitterschap van AB vergaderingen in 2019

2. Besluitenlijst (PDF-document 84 kB)

3. Kaderbrief 2020 
    AB-voorstel Kaderbrief 2020 WODV (PDF-document 337 kB)
    Kaderbrief 2020 WODV (PDF-document 273 kB)

4. 1e begrotingswijziging 2019 WODV
    AB-voorstel eerste begrotingswijziging WODV (PDF-document 407 kB)
    1e begrotingswijziging 2019 WODV (PDF-document 197 kB)
    Zienswijze gemeente Voorschoten (PDF-document 51 kB)
    Zienswijze gemeente Wassenaar (PDF-document 404 kB)
    Reactie zienswijze 1e begrotingswijziging gemeente Voorschoten (PDF-document 93 kB)
    Reactie zienswijze 1e begrotingswijziging gemeente Wassenaar (PDF-document 92 kB)

5. Rondvraag en sluiting

Top