Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Vergaderingen

Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de recente informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 20 november 2018

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 20 november om 16.30 uur in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar.

De voorzitter,
mw. P.J. Bouvy-Koene

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Besluitenlijst (PDF-document 157 kB)
   
 3. Reactie op zienswijze Bijdrageverordening VS
  Aanbiedingsbrief Bijdrageverordening - Voorschoten (PDF-document 97 kB)
  Zienswijze gemeente Voorschoten (PDF-document 263 kB)
   
 4. Reactie op zienswijze Bijdrageverordening WS
  Aanbiedingsbrief Bijdrageverordening - Wassenaar (PDF-document 103 kB)
  Zienswijze gemeente Wassenaar (PDF-document 471 kB)
   
 5. Rondvraag en sluiting
Top