Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Vergaderingen

Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de recente informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

Vergaderdata:

 • 14 juli 2017
 • 24 oktober 2017
 • 12 december 2017

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 14 juli 2017

Tijdstip en locatie: 10.00-10.30 uur in Raadhuis De Paauw.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Besluitenlijst
 3. Huisvesting
  1. Adviesnota
  2. Businesscase
 4. Rondvraag en sluiting
Top