Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Vergaderingen

Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de recente informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

Geplande vergaderdata 2019

 • 9 april 2019
 • 18 juni 2019
 • 9 juli 2019
 • 8 oktober 2019
 • 17 december 2019

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 9 april 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 9 april om 16.00 uur in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar.

De voorzitter,
Dhr. J.F. Koen

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Ingekomen brief Provincie ZH inzake Begrotingscirculaire (PDF-document 6,6 MB)
   
 3. Besluitenlijst AB dd 12 feb 2019 (PDF-document 74 kB)
  Voorgesteld besluit
  Voor akkoord tbv bekendmaking en verder publicatie.
   
 4. Jaarrekening 2018 
  Aanbiedingsbrief jaarstukken 2018 (PDF-document 104 KB)
  Jaarrekening 2018 (PDF-document 671 kB)
  AB Jaarstukken 2018 (PDF-document 433 kB)
  Accountantsverslag WODV (PDF - document 2,65 MB)
   
 5. Rondvraag en sluiting
Top