Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Actueel

Actueel

Volgende stap verbeteren ambtelijke en bestuurlijke samenwerking gezet door Voorschoten en Wassenaar

De gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar hebben sinds 1 januari 2013 één gezamenlijk ambtelijk apparaat: De Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Uit het recente bestuurskrachtonderzoek naar beiden gemeenten en andere rapporten kwam duidelijk naar voren dat er behoefte is aan het veranderen van de organisatie om optimaal te kunnen functioneren voor beide zelfstandige gemeentelijke klanten.

Nadat eerst de medewerkers zijn geïnformeerd hebben de voorzitter van het dagelijks bestuur, burgemeester Aptroot van de gemeente Wassenaar en plaatsvervangend voorzitter burgemeester Bouvy – Koene van de gemeente Voorschoten vandaag tijdens een persgesprek toelichting gegeven op de aanstaande veranderingen.   

Na zorgvuldige overwegingen heeft het dagelijks bestuur op 31 mei jl. besluiten genomen, zodat een begin kan worden gemaakt met het proces om te komen tot een structuurwijziging van de WODV, naar een éénhoofdige directie en te starten met een reorganisatie van de WODV.

Beide burgemeesters benadrukken dat hiermee een volgende stap is gezet voor het verbeteren van de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking tussen Voorschoten en Wassenaar. Ambtelijk door aanpassing van de organisatie, bestuurlijk door procedures tussen beiden gemeenten te harmoniseren. Door de gemeentesecretarissen beter in positie te brengen en de leiding organisatorisch in handen te stellen van één directeur wordt de samenwerking versterkt.

Met dit besluit geeft het dagelijks bestuur gehoor aan verbeterpunten zoals die eerder in diverse onderzoeken zijn vastgesteld.

Samenvattend:

  • Er komt een structuurwijziging van de WODV.
  • De WODV gaat van een tweehoofdige leiding naar een éénhoofdige directie.
  • Er komt een reorganisatie van de ambtelijke organisatie die leidt tot drie domeinen namelijk: een fysiek domein, een maatschappelijk en een domein Bedrijfsvoering.
  • Het terugbrengen van het aantal leidinggevenden van 28 naar 17.
  • Een transitiemanager zal na de zomer als éénhoofdige directeur worden aangesteld om het transitieproces te begeleiden.
  • De rol van directeur gemeentesecretaris wordt gescheiden. De huidige gemeentesecretarissen focussen zich op hun rol als eerste adviseur van het college.
Top